1

Froddi og mannskapet går i land på Moster

Med nytt materiale tar Froddi og mannskapet for seg distriktet sin industrielle historie fra seilskutetida og fram til oljealderen med songar som handlar om korleis Stavanger har blitt til av å foredla kontakten med havet.
Her har du sjansen til å komma heilt tett på den unike Frode Rønli frå Stavangerensemblet som formidlar felleshistoria vår med sin heilt spesielle evne til å leva seg inn i songane og forteljingane. Ein rock’n’roll historietime altså, med Gunnar Roalkvam som professor. Øystein Eldøy og Johan Egdetveit held stø musikalsk kurs med Froddi som laus kanon på dekk.

_
_
_