1

Toratreffet 2018

Toratreffet 2018 - Seminar og tildeling av Tora Mostrastongprisen
Hilde Reikrås vert tildelt prisen for sitt arbeid med etterforskinga som har fått namnet "DARK ROOM". Der har ho både avdekka og avverga seksuelle overgrep mot barn og unge.

Kl. 1400-1700 Toratreffet med prisutdeling, foredrag og lunsj, samt samling der Halvor Folgerø leiar den interessanne samtalen, er bl.a. Hanne Sophie Greve, første mottakar av Tora Mostrastongprisen, deltek.

NB. Kun 60 plassar.
Meir info på www.toramostrastong.no

_
_
_