Vamp på Espevær med Ms Gå På

Avgang fra båthavna i Langevåg kl. 16:00.
Konsert start kl. 18:00
Retur fra Espevær ca kl. 20:30
Tilbake på Langevåg ca kl. 22:30

_
_
_